Highlight จากโลกป่วน

Highlight จากโลกป่วน ตอนที่ 2

: โลกป่วน Disrupted World (8 ม.ค. 62)

มาติดตามกันต่อกับช่วงเหตุการณ์ที่สำคัญในการเดินทางแต่ละครั้งของรายการโลกป่วนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ ทัศนคติที่หลากหลายของแขกรับเชิญ สิทธิความเท่าเทียม และเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย

ติดตามได้ในโลกป่วน Disrupted World วันอังคารที่ 8 มกราคมนี้ เวลา 22.00 – 22.55 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

https://youtu.be/hmi3864ijDQ