ฟังเสียงประเทศไทย : พัทลุง เมืองสีเขียว (11 ม.ค. 63)

ฟังเสียงประเทศไทย : พัทลุง เมืองสีเขียว (11 ม.ค. 63)

ชวนออกเดินทางค้นหาคำตอบกับในพื้นที่ภาคใต้ ใน จ.พัทลุง เปิดไอเดีย Green market จากตลาดป่าไผ่สร้างสุข จากจุดเริ่มต้นที่อยากให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคหัวใจสีเขียวได้มาพบปะกันแบ่งปันเรื่องราวอาหารปลอดภัย ที่มาจากวัตถุดิบในท้องถิ่น จนตอนนี้ขยายแนวคิด “Green market” ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เน้นมาจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ง่าย หรือเป็นภาชนะที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและลูกค้า ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน พัทลุง เมืองสีเขียว วันเสาร์ที่ 11 มกราคม เวลา 17.30 – 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live