กาแฟดำวิเคราะห์ : กักตัวทูตอังกฤษร่วมประท้วงที่อิหร่าน ทรัมป์ทวีตเชียร์ผู้ประท้วง : [12/01/2563]

กาแฟดำวิเคราะห์ : กักตัวทูตอังกฤษร่วมประท้วงที่อิหร่าน ทรัมป์ทวีตเชียร์ผู้ประท้วง : [12/01/2563]