Suthichai live ข้าวไทยแพ้เวียดนาม เขมรแล้ว

ข้าวไทยแพ้เวียดนาม เขมรแล้ว

ไทยเราเสียแชมป์ทั้งสองปีซ้อน แน่นอน

เรารู้สึกว่าเรา เสียแชมป์ได้อย่างไร อะไรที่บกพร่องไป…