Suthichai live ‘คุกศึกษา’ กับพิภพ ธงไชย

‘คุกศึกษา’ กับพิภพ ธงไชย

ชีวิตในคุก 87 วัน

“ต่อไปควรจะมี คุกศึกษา เพื่อที่จะหาข้อมูลที่จะช่วยคนที่เสียอิสระภาพ ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น”

การติดคุกในครั้งนี้ ได้เห็นชีวิตที่มีคุณค่า ++

มีประเด็นใดบ้างที่ควรแก้ไข…คนที่เข้าออกคุก เราควรจะดูแลเค้าเหล่านี้อย่างไร…

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10157523472036209/?t=1