Suthichai Live ถ้าฮอลลีวูดจะทำหนังหมูป่า ! ไทยเราต้องแสดงความเป็นเจ้าของ 22/07/2561

ตำนานที่ต้องบันทึกให้สนุกสนาน และถูกต้อง ++

ถ้ำนางนอนนี่แหละ สถานที่ถ่ายทำจริง !!!

ใครกันจะเป็นผู้สร้าง?

https://youtu.be/jSaPdNfN4DU