Suthichai Live: มดน้อยช่วยพญาราชสีห์ได้!

Suthichai Live: มดน้อยช่วยพญาราชสีห์ได้!

ท่านนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา ฝากสุภาษิต กับนายกจีน หลีเค่อเฉี่ยง ไว้ว่า… “มดน้อยบางครั้งก็สามารถช่วยพญาราชสีห์และพญาคชสารได้” เป็นสุภาษิตไทยที่ขอฝากไว้ และอยากฟังสุภาษิตจีนบ้าง… แต่ว่าหลีเค่อเฉี่ยง ตอบว่าได้พูดตั้งแต่ต้นแล้วว่า “จีนกับไทยได้นั่งเรือลำเดียวกัน”

พญาราชสีห์กับหนูลงเรือลำเดียวกัน จะเป็นยังไงเราก็ต้องอ่านนิทานอีสปนี้ต่อไปนะครับ

“นั่งเรือลำเดียวกัน” ทั้งจีนและไทยมีความเหมือนกัน ถ้าดูจากประชากรและสภาพทางการเมืองการต่างประเทศก็ตรงกัน ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ เราต้องมุ่งไปข้างหน้าเพื่อให้มีอนาคตที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้น เราต้องอาศัยหลักการความเสมอภาคต่อกันเพื่อประโยชน์ต่อกัน เป็นหุ้นส่วนที่ดีและมีความเจริญก้าวหน้าด้วยกัน

แม่น้ำเจ้าพระยาก็สามารถเชื่อมต่อไปถึงประเทศจีนได้ทั้ง 2 ประเทศก็จะเจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน…