Suthichai live : วิศวกร AI ไทยในจีน 07/06/2562

Suthichai live : วิศวกร AI ไทยในจีน 07/06/2562

        ธัญพิสิษฐ์ เฉิน นักศึกษาวิศวะคนไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาลัยชิงหัว มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของจีน ได้ให้ข้อมูลที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับ AI ซึ่งสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศ พัฒนาระบบ ได้อย่างไร