หลวงพี่หมี พระสงฆ์ไทย เดินธุดงค์เพื่อสันติภาพในอเมริกา

Suthichai Live: หลวงพี่หมี พระสงฆ์ไทย เดินธุดงค์เพื่อสันติภาพในอเมริกา

https://youtu.be/91B6B1Y2vMo