โลกเปลี่ยนสี : วิกรม กรมดิษฐ์ : ทำไมชัชชาติ ต้องอิสระ? (22.00-18/01/63)

Suthichai live : โลกเปลี่ยนสีกับ วิกรม กรมดิษฐ์ : ทำไมชัชชาติ ต้องอิสระ? (22.00-18/01/63)